Hướng dẫn cài đặt VssID (Bảo hiểm xã hội) lần 2 cho người không có CCCD

Hướng dẫn cài đặt VssID (Bảo hiểm xã hội) lần 2 cho người không có CCCD

Cai dat VssID BHXH so - chua co CCCD.mp4